Valid Translators

2018-05-31

شبکه مترجمین بزرگترین سایت ترجمه تخصصی کشور‎

 

مشاهده مترجمین موسسه پیام پرسا


برای اولین بار در میانه دهه هشتاد کسب‌ و کار ترجمه تخصصی آنلاین را در ایران پیاده‌سازی کردیم و تاکنون در این حوزه پیشرو بوده‌ایم. شما مترجم عزیز با ثبت نام خود به جمع مترجمین ما می‌پیوندید و با مترجمانی با بیش از 10 سال سابقه ترجمه حرفه‌ای متون با کنترل کیفی و آموزش مستمر در ارتباط خواهید بود. ما با عضویت در مجامع جهانی ترجمه و همچنین دریافت استاندارد ایزو2000-9001 در کیفیت، خدماتی به روز و با محوریت مترجمان زبده و فن‌آوری در انجام ترجمه تخصصی به مترجمین و مردم ارائه خواهیم کرد.‎

Translators Network
Welcome to Payampersa Valid Translators (PVT)
The list presents Payampersa Valid Freelance Translators. They are the registered translators who have successfully passed the EFL and Translation Courses in Payampersa Language Institute. They are also the most capable and valid freelance translators in Iran.
If you need to add your name in PVT list, please submit your request here.