4. Payampersa Online Learning Regulations

Online Classroom Regulations

Authors

  • Payampersa Language Institute Payampersa Language Institute

Keywords:

Regulations

Abstract

تعداد ، زمان، مكان و تنظیم برنامه كلاسها
دانشجو متعهد می گردد که با سلامت، اطلاع و آ گاهیِ کامل از ساختار آموزش آنلاین و قوانین موسسه ثبت نام نماید.حداقل تعداد افراد کلاس 1 نفر می باشد پس از پرداخت شهریه موسسه پیام پرسا کلاس را شروع و به پایان میرساند. محل برگزاری كلاسها در همین سایت و کلاس آموزش آنلاین مي باشد. هر ترم کلاسهای آنلاین با توجه به فاپ - فاصله ارسال پروژه - دانشجو بین ده، پانزده، بیست روز تا سه ماه و در بیست جلسه (تعریف شده توسط موسسه) و هر جلسه دارای چند پروژه و برای یک نفر دانشجوی آنلاین و با شرایط موسسه برگزار می گردد. دانشجو متعهد ميشود  قبل از ثبت نام از شرایط و نوع ساختار آموزش آنلاین، تاریخ  و ساعت شروع و پایان ترم خود در موسسه پیام پرسا آگاهی لازم را داشته باشد و پس از ثبت نام و در طول ترم حق درخواست تغییر برنامه کلاسهای آنلاین موسسه پیام پرسا را ندارد. پس از ثبت نام دانشجو موظف است به درستی فعالیتهای خواسته شده توسط اساتید را آماده و ارائه نمایند.
ادامه قوانین و مقررات، تعهد نامه و قرارداد ثبت نام دوره های آنلاین موسسه پیام پرسا

Downloads

Download data is not yet available.
Online Classroom Regulations

Downloads

Published

2018-12-06

Issue

Section

Introduction