آموزش آنلاین زبان انگلیسی پیام پرسا

2019-06-12

Welcome to Payampersa Online Learning (POL)

How can we help you? Read the following articles carefully. If you need help on any issue please send your questions to: info@ppli.ir and we will reply as soon as possible.

Registration Process:
1. Registration Help >> 2. Registration Information >> 3. Registration Process

First read FAQ

Payampersa Online Learning (POL) is brought to you by Payampersa Language Institute, the world's English teaching experts. If you want to improve your fluency and accuracy in English Language or want to find out more about our online training courses, you've come to the right place! POL is a feedback-based structure for your project based language learning. To improve fluency and accuracy, you need to produce language through speaking and writing so this feedback based structure helps you with your continuing professional lifelong development.

Anybody can participate POL especially students who can use a computer and are familiar with English up to Elementary levels. POL will help you develop your language learning skills (Speaking, Writing, Reading & Listening) through productive skills for EFL, TOEFL & IELTS.
As soon as you have Registered and logged in, POL will take the responsibility of teaching you and the step by step instructions will appear on your screen. For more information, please spend a few minutes to read the following articles very carefully to get familiar with our online structure:

1. Registration Help  >> 2. Registration Information >> 3. Registration Process

_____

سلام  به ساختار آموزش آنلاین زبان انگلیسی موسسه پیام پرسا خوش آمدید:

 

ساختار آموزش آنلاین زبان انگلیسی موسسه پیام پرسا  مبتنی بر استاندارد بازخورد می باشد و با نوع ساختار کلاسهای حضوری در کلاس درس متفاوت می باشد. اغلب يادگيرندگان آنلاين نيازمند چارچوبي هاي مبتنی بر تحقیق و استاندارد  هستند که سازگار با روشهای یادگیری آن ها باشد. ساختار آموزش آنلاین زبان انگلیسی موسسه پیام پرسا مبتنی بر استاندارد بازخورد میباشد. دانشجویانی که با روشهای یادگیری زبان مبتنی بر تولید زبان (صحبت کردن و نوشتن) آشنا هستند بیشترین استفاده را از این ساختار مینمایند. این ساختار باعث دائمی شدن فرایند آموزش میباشد و در صورت آشنایی با ساختار بازخورد، ادامه و همکاری صحیح با استاد از نظر احساس یادگیری بسیار جذاب میباشد. شما میتوانید بدون محدود شدن به مکان و زمان خاص در کلاس حاضر شوید. 

 

این صفحه شما را با مراحل استفاده از سایت و نحوه ثبت نام دوره های آنلاین آشنا می نمایید:

 

لطفا جهت آشنایی با ساختار آموزش آنلاین مبتنی بر بازخورد بر روی پروژه های زبانی دانشجویان (صحبت کردن و نوشتن)، مراحل زیر را با دقت مطالعه فرمایید. در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر لطفا سوالات خود را به ایمیل info@ppli.ir ارسال نمایید.

مراحل ثبت نام:
1.مطالعه راهنما (همین صفحه) >> 2.اطلاعات ثبت نام >> 3. ثبت نام

راهنمای ثبت نام در سایت
راهنمای ثبت نام در دوره های آنلاین
راهنمای ورود به کلاس آنلاین و ارسال پروژه ها

مشاهده ترمهای آموزش آنلاین

مشاهده شروع ترمهای حضوری در موسسه

مشاهده ترمهای مترجمی زبان