Translation

2022-04-12

تکنیک‌های غلبه بر ترجمه؛ یکبار برای همیشه از زبان دکتر احمدرضا بیگی

تکنیکهای نوین کسب در آمد و کارآفرینی در ترجمه

بر ضعفهای خود غلبه کنید و به "عملگرایی" برسید

 

یک ایده می تواند نتایجتان را عوض کند: بیکاری و ضعف در ترجمه بس است؛ به عملگرایی برسید
در این کارگاه حرف انگیزشی تکراری نخواهید شنید. همه تکنیکها به روز، علمی و کاربردی است

 

تماس

03152239990